• Stiri

COMUNICAT – În atentia conducerii cluburilor afiliate U.C.P.R.

 anexa_14 -MODIFICATA

COMUNICAT

  În atentia conducerii cluburilor afiliate U.C.P.R.

              Prin prezentul vă aducem la cunoștință, că in ședinta de C.N.S. din data de 17.02.2019 s – a aprobat modificarea Anexei 14, la solicitarea administratorului programului de clasamente in vederea clarificarii și interpretarii fara echivoc a gruparilor formate, cu mențiunea că fiecare tabel se va completa și ștampila de către cluburile aderante, la categoriile Viteză – Demifond și separat Fond – Maraton, dupa modelul atașat.

             Nu se vor incheia mai mult de doua protocoale pentru fiecare club in parte.