• Stiri

CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE 15.03.2020

CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE

 

 

       Consiliul Director al U.C.P.R. , conform atribuţiilor prevăzute in art.15 din Statut, în Şedinţa sa din data de 11.02.2020- A HOTARÂT:

       Convocarea Adunării Generale ordinare, din prima sesiune a Tr.I-2020, pentru data de 15.03.2020, orele 10.00.

       Şedinţa Adunării Generale va avea loc la Casa de Cultura a Tineretului din Târgoviște, str. Tineretului nr.1- judeţul Dâmboviţa (vis-a-vis de Piaţa Select-Micro 6)

Ordinea de zi cuprinde:

 • Prezentarea Raportului de activitate în anul 2019 a Consiliului Director și al Preşedinţilor  Comisiilor de Specialitate.

 

 • Prezentarea Raportului privind execuţia Bugetară in anul 2019 si Raportul Preşedintelui   Comisiei de Cenzori.

 

 • Aprobarea Proiectului de Buget pe anul 2020.

 

 • Aprobarea cererilor de afiliere a unor noi structuri columbofile.

 

 • Cu aprobarea Adunării Generale, se pot pune în discuţie și alte probleme de intere

 

 • Alegerea Preşedintelui Comisie de Cenzori

 

 • Alegerea noului Consiliu Director si a Preşedinţilor Comisiilor de Specialitate , pentru următorul mandat de 4 ani , 2020-2024, in următoarea componenta: 
 1. – Președintele U.C.P.R. și al Consiliului Director;
 2. – Prim-vicepreședinte;
 3. – 3 vicepreşedinţi: vicepreşedinte cu probleme organizatorice, vicepreşedinte tehnic-sportiv, vicepreşedinte cu probleme internaţionale.
 4. – 3 membri ai Consiliului
 5. – Președintele C.N.S
 6. – Presedintele Corpului Naţional de Arbitri
 7. – Președintele C.N.J.D.L.A.

 

      Pentru ocuparea acestor funcţii, se vor depune la Secretariatul Uniunii, cereri de candidatură ale membrilor columbofili interesaţi.

Termenul de depunere a dosarului este până în data de 02.03.2020, orele 15.00.

Candidaţii trebuie sa îndeplinească condiţiile art. 13 din Statut, dosarul acestora va cuprinde:

 • – cererea de candidatură
 • – programul său strategic
 • – copia C.I.
 • – un scurt C.V. cu privire la activitatea de columbofil,
 • – certificat de cazier fiscal

 

Dosarele pot fi transmise prin e-mail, fax, poștă sau direct la Secretariatul U.C.P.R.

 

 • Prezentarea strategiei şi a obiectivelor Consiliului Director pentru anul 2020.

 

 

Preşedinte U.C.P.R.                                                                       

     Bondilă Emil   

 

convocator adunarea generala 15.03.2020