• Stiri

Modificări ale Regulamentului Naţional Columbofil

      În atenţia membrilor şi conducerilor cluburilor afiliate U.C.P.R.

 

 

      În şedinţa Adunării Generale din 06.11.2022 au fost aprobate următoarele modificări ale Regulamentul Naţional Columbofil:

 

• art.4 al doilea paragraf: „Din cauza unor situaţii deosebite (de forţă majoră), gen starea vremii neprielnică lansării porumbeilor, defecţiune a mijlocului de transport porumbei, accident rutier etc., programul de concursuri poate fi modificat la maxim trei etape de concurs în sezonul cu porumbeii maturi şi o singură dată în sezonul cu puii.

 

• art.4 al ultimul paragraf: „În aceeaşi zi se pot organiza două etape din aceeaşi categorie (ex. o etapă V-D cu o etapă D-F). În acest caz, pentru norma crescător, se va centraliza etapa cu punctajul de penalitate cel mai mic dintre cele două concursuri.

 

• art.6 lit.c va avea următorul cuprins: „Fiecare club poate face parte din maxim 2 protocoale. Este recomandat ca protocoalele pentru categoriile viteză și demifond să se încheie între cluburi învecinate.” – se elimină obligativitatea încheierii unui protocol între cluburile din aceeaşi localitate care zboară pe aceeaşi direcţie.

 

• art. 7 – se abrogă

 

• art.8 lit.a – se elimină obligativitatea efectuării etapelor de concurs la un inteval de cel puţin 5 zile (se menţine obligativitatea angajarii unui porumbel la cel mult 15 etape la maturi şi 10 etape la pui).

 

• art.8 lit.c – la derby naţional se introduce posibilitatea întocmirii unui clasament eligibil interzonal urmare încheierii unui protocol, în baza procesului verbal de lansare, între două sau mai multe zone/grupări, care se depune concomitent cu anexa 14.

 

• art.8 lit.e – se abrogă.

 

• se introduce la art.8 lit.e cu următorul cuprins: „Orice etapa neeligibilă (necuprinsă în planul de zbor aprobat) va fi evidenţiată separat în platforma de clasamente, iar administratorul programului va fi recompensat de către organizatorul acesteia.”

 

• art.11 – lista de start se întocmeşte în 3 (trei) exemplare, care se transmit astfel:
un ex. la uniune, un ex. se arhivează la club şi un ex, se înmânează organizatorului pentru obţinerea avizelor; lista electronică se întocmeşte de către crescător şi se introduce în platforma de clasamente de către clasificator.

 

• art.15 se completează: În cazul pierderii centrului de îmbarcare, se respectă nominalizarea făcută în anexa 14. Centrul de îmbarcare se poate pierde separat pentru fiecare categorie în cazul neîndeplinirii condiţiilor centrului de îmbarcare. În cazul în care în aceeaşi zi în cadrul aceluiaşi centru se îmbarcă o etapă de fond şi
o etapă de maraton, condiţiile centrului de îmbarcare sunt îndeplinite dacă pentru ambele etape, în total, există un număr de 15 crescători, 15 ceasuri constatatoare şi 150 porumbei.

 

• Art.37 – la concursurile peste 700 km, anunţarea primilor doi porumbei sosiţi în prima zi de concurs, se face prin SMS direct în platforma de clasamente în maxim 4 (patru) ore în zilele lucrătoare respectiv 2 (două) ore în zilele nelucrătoare faţă de momentul marcării acestora în ceasurile de cronometrare.

 

• Categoria AS crescător – se centralizează luându-se în calcul toate etapele clasate din planul de zbor aprobat (nu se iau în calcul etapele clasate din afara planului de zbor aprobat, efectuate de către alt organizator).

 

• Categoria Record crescător se centralizează pentru nr. total km. clasaţi.

 

      Pentru capitolele referitoare la dispoziţii speciale si sancţiuni din regulamentul naţional, urmează să se organizeze o întrunire comună CNS-CNJDAL, rezultatele acesteia fiind supuse analizei şi aprobării Adunării generale în şedinţa din primul trimestru 2023.

 

 

 

PREŞEDINTE C.N.S.
Cristian BĂIAŞOIU

 

Click aici pentru download!