• Stiri

Răspuns C.N.S. – D.lui Oancea Bogdan – președinte clubul Bughea de Jos

        Urmare cererii dvs. nr. 101/07.06.2022, prin care solicitaţi să precizăm dacă R.N.S. permite
efectuarea a două etape de zbor din aceeaşi categorie într-un interval mai mic de 5 (cinci) zile, vă
comunicăm următoarele:

– în conformitate cu prevederile art. 8 lit.a din R.N.S. angajarea unui porumbel la concurs nu se poate
realiza într-un interval mai mic de 5 (cinci) zile, luându-se ca reper zilele de lansare ale celor două etape
iar angajarea la concurs a unui porumbel să NU se facă mai mult de 15 etape. Aceste prevederi nu se
aplică în cazul în care din cauza condiţiilor meteo nefavorabile sau alte motive temeinic justificate etapele
de zbor se decalează – ex.: într-un weekend ai în planul de zbor aprobată o etapă de viteză şi în weekend-ul următor ai în planul de zbor aprobată o etapă de viteză-demifond, însă din cauza timpului neprielnic ai amânat prima etapă iar a doua a rămas neschimbată sau ai decalat-o, micşorând intervalul menţionat. În această situaţie se intră sub incidenţa art. 4 din R.N.S. (modificat şi completat în şedinţa Adunării Generale din data de 27.03.2022), adică „în condiţii de forţă majoră (intervalul de luni până vineri inclusiv) nu se pot organiza concursuri din aceeaşi categorie în două zile consecutive.” În acest caz, aşa cum am precizat nu se aplică prevederile art. 8 lit.a întrucât planul de zbor aprobat nu a suferit nicio modificare, adică un porumbel nu se află în situaţia de a efectua mai mult de 15 etape într-un sezon.
   

        În ceea ce priveşte sancţiunile care se pot aplica pentru nerespectarea R.N.S. vă facem cunoscut
că le regăsiţi detaliat, în funcţie de felul şi gravitatea faptelor, în cuprinsul art. 85 din R.N.S.

 

PREŞEDINTE C.N.S.
Cristian BĂIAŞOIU

 

Click aici pentru download!