Statut

STATUTUL UNIUNII COLUMBOFILILOR PROFESIONIȘTI DIN ROMÂNIA

 

CAPITOLUL I

 

Denumire, forma juridică, sediu, organizare, scop, durata de funcționare.

 

Art.1 Uniunea Columbofililor Profesioniști din România, denumită în continuare U.C.P.R., a fost constituită în baza art. 32 din Decretul 31/1954 și art. 84 și următoarele din Legea 21/1924, sub numele U.C.P.R., prin hotărârea de asociere a cluburilor:

 

Asociația columbofilă “Tudor Vladimirescu” Tg. Jiu, Asociația Columbofilă
TROTUȘUL Tg. Ocna – Bacău, Clubul Columbofil “8/13“ – Făgăraș – Brașov, Clubul Profesionist “Valea Prahovei – Ploiești” și Asociația Sportiv-Columbofilă “Valahia” – județul Dâmbovița, la care s-au adăugat prin reorganizarea potrivit O.G. 26/2000 și alte cluburi columbofile. Este persoană juridică autorizată prin Sentința Civilă nr. 342/1994 a Tribunalului Dâmbovița, pronunțată în Dosarul nr. 21/P.J./1994, înscrisă în Registrul Federațiilor sub nr. 14/D/1994, apolitică, neguvernamentală și neconfesională, cu deplină autonomie, înființată pe durată nelimitată.

 

U.C.P.R., prin membrii ei fondatori și cluburile (asociațiile) ulterior afiliate, continuă tradiția unei activități de peste 70 ani de sport columbofil organizat în asociații naționale sau județene, reunite în federații sub patronajul Ministerului Tineretului și Sportului sau al Ministerului Agriculturii. Membri marcanți ai U.C.P.R. au contribuit în mod efectiv la aderarea României și primirea acesteia în Federația Columbofilă Internațională.

 

U.C.P.R. își desfășoară activitatea potrivit legislației române, O.G. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, modificată și completată, Legea 31/1990, Legea 69/2000 – și în conformitate cu prezentul Statut.

 

U.C.P.R. din România este o structură sportiv-columbofilă de tip “federație”, reprezentând interesele tuturor columbofililor sportivi din cluburile și asociațiile afiliate.

Descarca Statutul UCP