• Stiri

Comunicat clasificatori

În vederea definitivării listei de clasificatori ce vor întocmi clasamente în sezonul competiţional 2019, U.C.P.R. aduce la cunoștință celor interesați să presteze această activitate că pot trimite pe adresa de e-mail office@ucpt.ro o scrisoare de intenție, după modelul anexat.

Data limită de trimitere a scrisorilor de intenție este sâmbătă, 16 februarie 2019.

Procedura de selecţie a clasificatorilor va fi făcută de către o comisie a C.N.S.., ţinându-se cont de următoarele criterii evaluative:

  1. Acceptul clubului pentru care se va face clasificarea;

  2. Experienţa anterioară;

  3. Forma constitutivă a aplicanţilor;

  4. Distanţa dintre club şi clasificator;

  5. Calitatea de membru columbofil afiliat sau efectiv reprezintă un avantaj.

Instruirea clasificatorilor se va face la sediul U.C.P.R. de către reprezentantul firmei de IT care creează programul de clasamente online al Uniunii, la o dată ce va fi comunicată ulterior clasificatorilor declaraţi admişi.

Eliberarea autorizaţiei (licenţei) va fi acordată de o comisie a C.N.S. în urma unei testări, contra sumei de 75 lei / clasificator.

Se vor încheia contracte cu posesorii acestor autorizații (licențe), denumiți clasificatori.

Clasificatorii vor întocmi clasamentele respectând ad litteram prevederile noului Regulament Naţional Sportiv.

ATENȚIE! Pentru sezonul 2019, un clasificator va întocmi clasamente pentru:

minim 5 cluburi (dacă din suma membrilor columbofili efectivi ai cluburilor arondate rezultă o medie mai mică de 50 de persoane);

minim 3 cluburi (dacă din suma membrilor columbofili efectivi ai cluburilor arondate rezultă o medie mai mare de 50 de persoane).

Comasarea mai multor cluburi per clasificator se face din mai multe motive. Cel mai important motiv este eficientizarea transportului documentelor către sediul Uniunii noastre.

Dosarele de concurs vor fi expediate de clasificator către sediul U.C.P.R. prin intermediul serviciului de curierat rapid FAN CURIER, cu care U.C.P.R. are încheiat un contract. Costul contractului pentru serviciul de curierat, prin care clasificatorul va expedia la sediul Uniunii dosarele pentru care s-a făcut clasificarea, va fi suportat în totalitate de U.C.P.R. din taxa pentru beneficiarii programului de clasamente încasată.