• Stiri

Aplicare Derogare

           În atenţia conducerilor cluburilor afiliate U.C.P.R.

 

 

Având în vedere derogarea acordată de către Comitetul Național Sportiv pentru cluburile/membrii care la etapele Przemysl nu s-au încadrat și în categoria demifond în conformitate cu planurile de zbor aprobate, vă comunicăm următoarele aspecte referitoare la modalitatea de aplicare a acesteia:

 

-membrii comitetului s-au întrunit în ședință online, în data de 27.06.2022 și cu majoritate de voturi (17 voturi pentru, 6 voturi împotrivă) au decis aplicarea derogării pentru toți membrii care au distanța de maximum 630 km, la etapele respective, iar clasamentele se vor întocmi în conformitate cu protocoalele aprobate respectând listele cluburilor aderante la fiecare categorie (se întocmește clasament pentru categoria demifond pe grupări conform planurilor aprobate și clasament pe total lansare pentru categoria fond);

 

-deciziile de mai sus au fost adoptate avându-se în vedere următoarele considerente:

 

  • formula +5% este formulă olimpică iar regulamentul nostru prevede aplicarea normelor și implicit a formulelor olimpice;

 

  • în trecut, la realizarea campionatului nostru național, pentru categoriile 1 și 2 s-a aplicat formula +\-5% (față de limitele minime ți maxime);

 

 

  • pe ruta Polonia se schimbă configurația coordonatelor crescătorilor generându-se situații care necesită acordarea derogărilor, având în vedere grupările în care aceștia activează;

 

  • pe ruta Polonia s-a constatat că din cauza reliefului, locurile de lansare sunt limitate, fapt care duce la mărirea distanței până la locul de lansare, generând inechități între crescători prin neîncadrarea acestora în categoriile aprobate în planurile de zbor.

           

 

PREŞEDINTE C.N.S.

Cristian BĂIAŞOIU

 

Click aici pentru download!