• Stiri

Atenție ! Începe sezonul 2021

          În atenția conducerii cluburilor afiliate U.C.P.R.

 

         Prin prezentul, vă aducem la cunoștință, că in perioada următoare, termen limită 1 martie 2021 trebuie să întocmiți și să trimiteti către secretariatul U.C.P.R., următoarele documente:

          Programul concursurilor se va comunica Comitetului Naţional Sportiv de către organizatori până cel târziu la 1 martie, iar eventualele modificări se vor transmite cu cel puțin 30 de zile înainte de prima etapă de concurs.

           Art.8. a) Concursurile sportive cu porumbeii maturi au loc începând din ultimul weekend al lunii aprilie (24-25.04.2021) şi până în primul weekend al lunii august (07-08.08.2021), angajarea unui porumbel la concurs neputând să se facă la mai puțin de 5 zile luându-se ca puncte de reper zilele de lansare a două concursuri consecutive. Angajarea în concurs a unui porumbel să NU se facă mai mult de 15 etape. Modul de ordonare şi de intercalare a concursurilor se lasă la latitudinea organizatorilor.

           Planurile concursurilor (Anexa 14), redactate în trei exemplare, trebuie obligatoriu semnate, cu numele şi prenumele scrise citeţ, de către preşedintele și responsabilul tehnic-sportiv al clubului şi ştampilate corespunzător. Aceste trei exemplare se vor trimite obligatoriu la C.N.S. pentru vizare până la 1 martie.

 

           Tabelul cu membrii columbofili ai clubului, anexa nr. 13, se întocmește în 3 (trei) exemplare. Un exemplar se va afla la club, cel de-al doilea exemplar la U.C.P.R. (trimis până în data de 1 martie) pentru a fi luaţi în evidenţe, pentru a li se verifica licenţele si apoi pentru a fi arhivat în dosarul clubului, iar cel de-al treilea exemplar va fi transmis clasificatorului, şi apoi omologatorului odată cu dosarul primului concurs. (Art.9. La concursurile organizate pot participa numai crescătorii care sunt membri columbofili (cu cotizația plătită la zi), nesuspendaţi, (posibil şi în tandem), cu toate obligaţiile achitate către club şi U.C.P.R. (o singură uniune, federaţie), care se regăsesc în tabelul cu membrii columbofili ai clubului.)………..

             Listele de start cu porumbeii maturi ce urmează să participe la concursuri în sezonul competiţional se întocmesc în 3 (trei) exemplare şi vor fi semnate de fiecare crescător cu numele şi prenumele în clar. Listele de start vor conține obligatoriu seria inelului de concurs, anul nașterii, sexul (la porumbeii maturi) şi entitatea columbofilă de unde provine inelul de concurs. Un exemplar se va afla la club, cel de-al doilea exemplar va fi transmis prin curier rapid, până la data de 1 martie, la U.C.P.R. pentru a fi arhivat în dosarul clubului, iar cel de-al treilea exemplar va fi transmis clasificatorului şi apoi omologatorului odată cu dosarul primului concurs.

 

                  Vicepreședinte tehnic-sportiv al U.C.P.R.

                                       Lucian Cercel

 

COMUNICAT 09.02.2021