• Stiri

Cluburile care organizează etapa DERBY PUI, au obligaţia să evidenţieze această etapă în planul concursurilor sezon pui 2019.

                 În atenţia conducerii cluburilor afiliate U.C.P.R.

 

 

Cluburile care organizează etapa DERBY PUI, au obligaţia să  evidenţieze această etapă în planul concursurilor sezon pui 2019.

 

Planurile concursurilor (Anexa 14), redactate în trei exemplare, trebuie obligatoriu semnate, cu numele şi prenumele scrise citeţ, de către preşedintele şi responsabilul tehnic-sportiv al clubului şi ştampilate corespunzător. Aceste trei exemplare se vor trimite obligatoriu la C.N.S. pentru vizare până la 15 iulie. Un exemplar va rămâne la dosarul clubului arhivat la U.C.P.R., iar două exemplare vor fi returnate clubului. Un exemplar al planului de concursuri cu pui va însoţi dosarul primului concurs către omologatorul concursurilor desemnat de C.N.S., spre luare la cunoştinţă şi urmărire.

 

                 Cluburile din judeţele care NU organizează etapa DERBY PUI, sunt obligate să anunţe secretariatul general al uniunii, printr-un proces verbal semnat şi ştampilat de către toate cluburile din judeţul respectiv, pentru  repartizarea fondurior de premiere la norma fond-yearling din anul 2020.

 

 

 

Preşedinte U.C.P.R.

Bondilă Emil

Comunicat Cluburi 05.07.2019