• Stiri

Completări şi modificări aduse Regulamentului Naţional Sportiv – conform votului Adunării Generale din data de 28.10.2018

Completări şi modificări aduse Regulamentului Naţional Sportiv se aplică începând cu sezonul 2019.

 1. 6 lit b) se modifică astfel: Participarea la concursurile categoriei peste 500 km se face la alegere de către fiecare columbofil. Orice formaţiune este obligată să primească în concurs columbofil (-li) care au solicitat participarea, se încadrează în norma de kilometri şi etapa respectivă nu este trecută in planul de zbor al clubului din care face parte. Solicitarea să fie făcută cu cel puţin 6 (şase) zile înainte.

 

 1. 8 lit. a) se modifică astfel: Concursurile sportive cu porumbeii maturi au loc incepând din ultimul week-end al lunii aprilie şi pâna in primul week-end al lunii august. Distanţa  între  concursuri       trebuie  să  fie  de  minim  5  zile,  luându-se  ca  puncte  de  reper  zilele  de lansare a două concursuri consecutive. Angajarea in concurs a unui porumbel să NU se facă la mai mult de 15 etape. Modul de ordonare si de intercalare a concursurilor se lasă la latitudinea organizatorului.

 

 1. 27. se modifică astfel:
 2. a) În momentul pornirii ceasurilor, a controlului final şi a lansării porumbeilor, este nevoie de o sursă exactă ce indică ora (momentul) activităţii respective. În acest sens, organizatorul trebuie să folosească un ceas de mare precizie: un aparat radio (al şaselea bip sonor marchează ora exactă), un telefon mobil cu solicitarea anterioară a orei exacte la Romtelecom (Robot) sau ceasul atomic al sistemelor electronice.
 3. b) După terminarea operaţiunilor de clemare, îmbarcare, sigilare a maşinii cu porumbei şi a ceasurilor, atât ştampila clubului organizator, cleştele de sigilat cât şi cheia de autorizare şi evaluare a ceasurilor electronice se vor depune în spaţii închise, pe care se va aplica prin lipire o bandă semnată de preşedinte sau responsabilul tehnic-sportiv (sigiliu).
 4. c) Dacă în timpul efectuării marcajului iniţial un ceas nu porneşte, banda se anulează.

 

 1. 30. se modifică astfel: După terminarea îmbarcării porumbeilor, fiecare boxă sau seturi de boxe se sigilează de către organizator. În acest moment, delegatul-lansator preia de la organizatori Dosarul, care conţine:
 2. un exemplar al procesului verbal de lansare;
 3. un exemplar al diagramei maşinii;
 4. un exemplar al tuturor fişelor de cronometrare colectivă a porumbeilor îmbarcaţi;
 5. numele, prenumele, adresa, nr. de telefon al delegatului-lansator;
 6. pentru concursurile cu lansare din străinătate, certificatul sanitar-veterinar.

Pentru reuşita concursurilor se impune o vizită de documentare a organizatorului la punctul de frontieră ce urmează a fi tranzitat sau la un centru vamal teritorial.

 

 1. 32 se modifică astfel: Prezenţa delegatului – lansator este obligatorie, pe intreg traseul parcurs de maşinile de transport porumbei. Delegatul – lansator verifică integritatea boxelor, a sigiliilor, dacă toţi porumbeii posedă inele şi cleme de concurs şi dacă numărul de porumbei din mai multe boxe corespunde numărului trecut pe diagramă. Verificarea se face în mod operativ, fără a impieta ora programată pentru lansare. Pe locul de lansare, înainte de efectuarea eliberării porumbeilor, delegatul-lansator obligatoriu va verifica şi va filma integritatea tuturor sigiliilor, a lacătelor şi a şuruburilor de închidere a uşilor existente pe maşina de transport porumbei, la etapa de concurs respectivă. Apoi se rup sigiliile, se scot lacătele sau şuruburile de închidere a uşilor şi, la semnalul delegatului-lansator, privind la ceasul atomic, se eliberează toţi porumbeii. Lansarea trebuie să fie obligatoriu inregistrată, ora de lansare să fie filmată pe ceasul atomic şi să se facă captură de ecran la coordonatele GPS de la locul lansării. Filmarea să fie postată in mediul on-line in termen de 24 de ore de la eliberarea porumbeilor. În termen de 10 zile aceste filmări vor fi transmise pe adresa de mail a U.C.P.R., unde se vor stoca şi arhiva pe un suport optic şi vor fi folosite ca probe în caz de contestaţii. Orice concurs la care poziţia maşinii nu poate fi văzută sau la care se introduc alte coordonate decât cele din programul de supraveghere GPS nu va putea fi omologat şi, în consecinţă, nu va putea fi folosit în nici un tip de campionat. În cazul în care la locul de lansare sunt mai multe maşini, în program se introduc coordonatele unei singure maşini şi se filmează lansarea pentru confirmarea prezenţei celorlalte maşini.

 

 1. 33. se modifică astfel: a) În caz de forţă majoră (timp total nefavorabil, maşină defectă etc.), se poate efectua lansarea din altă localitate, cu aprobarea organizatorului, a C.N.S. (anunţat telefonic şi apoi în scris) şi bineînteles a conducerii clubului columbofil. Noua localitate va fi consemnată în procesul verbal de lansare. b) La schimbarea localităţii din care se face lansarea, în cazul de forţă majoră, organizatorii vor ţine obligatoriu cont ca distanţele noi de zbor să fie încadrate şi să respecte categoriile de distanţă aprobate de C.N.S., pentru TOŢI membrii columbofili participanţi la un concurs.

 

 1. 71 se modifică astfel: Categoriile campionatului U.C.P.R. pentru care se întocmesc clasamente:
 2. CAMPIONATUL PORUMBEILOR
 3. Categoria I: 95-420 km
 4. a) Norma VITEZĂ (1 an +Palmares) Pentru realizarea normei anuale VITEZĂ, se ia în calcul punctajul cumulat de porumbelul respectiv în fix 5 (cinci) etape de concurs, de tipul Viteză (95-315 km) sau Viteză-Demifond (285-420 km), la care au participat un număr de minim 20 columbofili, 20 de ceasuri constatatoare şi 250 de porumbei la fiecare etapă de concurs.

Porumbelul trebuie să fi parcurs minimum 750 km cumulaţi în cele cinci etape necesare realizării normei Viteză.

Punctajul optim al normei Viteză va fi calculat prin însumarea punctajului din fix 5 clasări realizate pe CLUB, PROTOCOL, JUDEŢ sau LANSARE.

Pentru realizarea palmaresului pe 2 (doi) şi 3 (trei) ani este obligatorie îndeplinirea normei în fiecare an, punctajul total fiind calculat prin cumularea fiecărei norme anuale în parte (normă + acelaşi tip de normă). Pentru pui norma este identică.

La categoria I se întocmesc clasamente pentru:

– pui – 1 an

– yearlingi – 1 an

– maturi + yearlingi – 1 an

– maturi + yearlingi (palmares) 2 ani

– yearlingi (palmares) 2 ani

– 2 ani (pui + yearlingi)

– maturi (palmares) – 3 ani

Notă: Punctajul atât pentru maturi cât şi pentru yearlingi se va extrage din clasamentele realizate în comun (numărul total de porumbei maturi şi yearling participanţi la o etapă de concurs).

Notă: porumbelul cu cel mai mic punctaj de penalizare va fi desemnat câştigător.

 

 1. b) Norma AS VITEZĂ (1 an +Palmares)

Pentru realizarea normei anuale AS VITEZĂ, se ia în calcul punctajul cumulat de porumbelul respectiv în fix 10 (zece) etape de concurs, de tipul Viteză (95 – 315 km) sau Viteză-Demifond (285-420 km), la care au participat un număr de minim 20 columbofili, 20 de ceasuri constatatoare şi 250 de porumbei la fiecare etapă de concurs. Porumbelul trebuie să fi parcurs minimum 1500 km cumulaţi în cele zece etape necesare realizării normei AS Viteză. Punctajul optim al normei AS Viteză va fi calculat prin însumarea punctajului din fix 10 clasări realizate pe CLUB, PROTOCOL, JUDEŢ sau LANSARE.

Pentru realizarea palmaresului pe 2 (doi) şi 3 (trei) ani este obligatorie îndeplinirea normei în fiecare an, punctajul total fiind calculat prin cumularea fiecărei norme anuale în parte (normă + același tip de normă). Pentru pui norma este identică.

La categoria I se întocmesc clasamente pentru:

– pui – 1 an

– yearlingi – 1 an

– maturi + yearlingi – 1 an

– yearlingi (palmares) 2 ani (pui + yearlingi)

– maturi + yearlingi (palmares)

– 2 ani (pui + yearlingi)

– maturi (palmares) – 3 ani

Notă: Punctajul atât pentru maturi cât si pentru yearlingi se va extrage din clasamentele realizate în comun (numărul total de porumbei maturi şi yearling participanţi la o etapă de concurs).

Notă: porumbelul cu cel mai mic punctaj de penalizare va fi desemnat câştigător.

 

 1. Categoria a II-a: 285 – 630 km
 2. a) Norma DEMIFOND (1 an +Palmares) Pentru realizarea normei anuale DEMIFOND, se ia în calcul punctajul cumulat de porumbelul respectiv în fix 4 (patru) etape de concurs, de tipul Viteză-Demifond (285-420 km), Demifond (380-525 km) sau Demifond-Fond (475-630 km).

NOTĂ: Punctajul pentru etape de tipul Viteză-Demifond, Demifond sau Demifond-Fond (cu distanţe cuprinse între 285 şi 630 km) va fi extras din clasamente columbofile întocmite pentru etapa de concurs la care au participat un număr de minim 20 columbofili, 20 de ceasuri constatatoare şi 250 de porumbei.

Porumbelul trebuie să fi parcurs minimum 1200 km cumulaţi în cele patru etape necesare realizării normei Demifond. Punctajul optim al normei Demifond va fi calculat prin însumarea punctajului din fix 4 clasări realizate pe CLUB, PROTOCOL, JUDEŢ sau LANSARE.

Pentru realizarea palmaresului pe 2 (doi) şi 3 (trei) ani este obligatorie îndeplinirea normei în fiecare an, punctajul total fiind calculat prin cumularea fiecărei norme anuale în parte (normă + acelaşi tip de normă). Pentru pui norma este identică.

La categoria a II-a se întocmesc clasamente pentru:

– pui – 1 an

– yearlingi – 1 an

– maturi + yearlingi – 1 an

– maturi + yearlingi (palmares) – 2 ani

– yearlingi (palmares) – 2 ani (pui + yearlingi)

– maturi (palmares) – 3 ani

Notă: Punctajul atât pentru maturi cât şi pentru yearlingi se va extrage din clasamentele realizate în comun (numărul total de porumbei maturi şi yearlingi participanţi la o etapă de concurs).

Notă: porumbelul cu cel mai mic punctaj de penalizare va fi desemnat câştigător.

 

 1. b) Norma AS DEMIFOND (1 an +Palmares) Pentru realizarea normei anuale AS DEMIFOND, se ia în calcul punctajul cumulat de porumbelul respectiv în fix 8 (opt) etape de concurs, de tipul Viteză-Demifond (285-420 km), Demifond (380-525 km) sau Demifond-Fond (475-630 km).

NOTĂ: Punctajul pentru etape de tipul Viteză-Demifond, Demifond sau Demifond-Fond va fi extras din clasamente columbofile întocmite pentru etapa de concurs la care au participat un număr de minim 20 columbofili, 20 de ceasuri constatatoare şi 250 de porumbei.

Porumbelul trebuie să fi parcurs minimum 2400 km cumulaţi în cele opt etape necesare realizării normei AS Demifond. Punctajul optim al normei AS Demifond va fi calculat prin însumarea punctajului din fix 8 clasări realizate pe CLUB, PROTOCOL, JUDEŢ sau LANSARE.

Pentru realizarea palmaresului pe 2 (doi) şi 3 (trei) ani este obligatorie îndeplinirea normei în fiecare an, punctajul total fiind calculat prin cumularea fiecărei norme anuale în parte (normă + acelaşi tip de normă).

La categoria a II-a se întocmesc clasamente pentru:

– maturi – 1 an

– yearlingi – 1 an

– maturi (palmares) – 2 ani

– maturi (palmares) – 3 ani

Notă: Punctajul atât pentru maturi cât şi pentru yearlingi se va extrage din clasamentele realizate în comun (numărul total de porumbei maturi şi yearling participanţi la o etapă de concurs).

Notă: porumbelul cu cel mai mic punctaj de penalizare va fi desemnat câştigător.

 

 1. Categoria a IV-a: ALLROUND
 2. Norma GENERAL (1 an +Palmares)

Pentru realizarea normei anuale GENERAL, se ia în calcul punctajul cumulat de porumbelul respectiv în fix 6 (şase) etape de concurs, după cum urmează:

2 etape de tipul viteză (95-315 km) sau viteză-demifond (285-420 km),

2 etape de tipul demifond (285-420 km), demifond (380-525 km) sau demifond fond (475-630 km),

1 etapă de tipul demifond-fond, fond, maraton sau maraton extrem (>500 km)

1 etapă la alegere (varianta optimă, exceptând cele 5 etape enunțate anterior).

Porumbelul trebuie să fi parcurs minimum 1750 km cumulaţi în cele şase etape necesare realizării normei General.

NOTĂ: Punctajul pentru etape de tipul Viteză, Viteză-Demifond, Demifond, Demifond-Fond, Fond, Maraton, Maraton Extrem va fi extras din clasamente columbofile întocmite pentru etapa de concurs la care au participat un număr de minimum 20 columbofili, 20 de ceasuri constatatoare şi 250 de porumbei.

 

Notă: porumbelul cu cel mai mic punctaj de penalizare va fi desemnat câştigător.

Punctajul optim al normei General va fi calculat prin însumarea punctajului din fix 6 clasări realizate pe CLUB, PROTOCOL, JUDEŢ sau LANSARE.

Pentru realizarea palmaresului pe 2 (doi) şi 3 (trei) ani este obligatorie îndeplinirea normei în fiecare an, punctajul total fiind calculat prin cumularea fiecărei norme anuale în parte (normă + acelaşi tip de normă). Pentru pui norma este identică.

La categoria a IV-a (GENERAL) se întocmesc clasamente pentru:

– pui – 1 an

– yearlingi – 1 an

– maturi + yearlingi – 1 an

– maturi + yearlingi (palmares) – 2 ani

– yearlingi (palmares) – 2 ani (pui+yearlingi)

– maturi (palmares) – 3 ani

Notă: Punctajul atât pentru maturi cât şi pentru yearlingi se va extrage din clasamentele realizate în comun (numărul total de porumbei maturi şi yearling participanţi la o etapă de concurs).

 

 1. b) Norma AS (1 an +Palmares) La realizarea normei anuale a unui porumbel pentru categoria AS, se ia în calcul punctajul cumulat de porumbelul respectiv în minim 8 (opt) şi maxim 15 (cincisprezece) etape de concurs, de tipul Viteză (95-315 km), Viteză-Demifond (285-420 km), Demifond (380- 525 km), Demifond-Fond (475-630), Fond (600-700 km), Maraton(700-900 km) sau Maraton Extrem (peste 900 km).

NOTĂ: Punctajul pentru etape de tipul Viteză (95-315 km), Viteză-Demifond (285-420 km), Demifond (380-525 km), Demifond-Fond (475-630), Fond (600-700 km), Maraton(700-900 km) sau Maraton Extrem (peste 900 km) va fi extras din clasamente columbofile întocmite pentru etapa de concurs la care au participat un număr de minimum 20 columbofili, 20 de ceasuri constatatoare şi 250 de porumbei.

Porumbelul trebuie să fi parcurs minimum 3000 km cumulaţi în minimum 8 (opt) etape de concurs necesare realizării normei AS. Obligatoriu 1 (una) etapă de concurs va fi de tipul Demifond-Fond, Fond, Maraton sau Maraton Extrem.

Clasamentul se va realiza după numărul de clasări realizate. La numărul egal de clasări, punctajul realizat va face diferenţa. Punctajul optim al normei AS va fi calculat prin însumarea punctajului din maximul de clasări realizate pe CLUB, PROTOCOL, JUDEŢ sau LANSARE.

Pentru realizarea palmaresului pe 2 (doi) şi 3 (trei) ani este obligatorie îndeplinirea normei în fiecare an, punctajul total fiind calculat prin cumularea fiecărei norme anuale în parte (normă + acelaşi tip de normă).

La categoria a IV-a (AS) se întocmesc clasamente pentru:

– yearlingi – 1 an

– maturi + yearlingi – 1 an

– maturi (palmares) – 2 și 3 ani

Notă: Punctajul atât pentru maturi cât şi pentru yearlingi se va extrage din clasamentele realizate în comun (numărul total de porumbei maturi şi yearling participanţi la o etapă de concurs).

 

 1. c) Norma AS SUPER (1 an +Palmares)

Pentru realizarea normei anuale AS SUPER, se ia în calcul punctajul cumulat de porumbelul care realizează următoarele categorii:

 1. Viteză (95-420 km),
 2. Demifond (285-630 km),
 3. >500 km(Fond, AS Maraton, AS Maraton UCPR, AS Maraton Extrem, AS Super Maraton Extrem).
 4. General (95-1000+ km).

NOTĂ: Punctajul pentru etape de tipul Viteză (95-315 km), Viteză-Demifond (285-420 km), Demifond (380-525 km), Demifond-Fond (475-630 km), Fond (600-700 km), Maraton(700-900 km) sau Maraton Extrem (peste 900 km) va fi extras din clasamente columbofile întocmite pentru etapa de concurs la care au participat un număr de minimum 20 columbofili, 20 de ceasuri constatatoare şi 250 de porumbei.

Notă: porumbelul cu cel mai mic punctaj de penalizare va fi desemnat câştigător.

Punctajul optim al normei AS Super va fi calculat prin însumarea punctajului celor 4 categorii mai sus amintite. Pentru realizarea palmaresului pe 2 (doi) şi 3 (trei) ani este obligatorie îndeplinirea normei în fiecare an, punctajul total fiind calculat prin cumularea fiecărei norme anuale în parte (normă + acelaşi tip de normă).

La categoria a IV-a (AS SUPER) se întocmesc clasamente pentru:

– yearlingi – 1 an

– maturi + yearlingi – 1 an

– maturi (palmares) – 2 și 3 ani

Notă: Punctajul atât pentru maturi cât şi pentru yearlingi se va extrage din clasamentele realizate în comun (numărul total de porumbei maturi şi yearling participanţi la o etapă de concurs).

 

 1. d) Norma RECORD (1 an +Palmares) Pentru realizarea normei anuale RECORD, porumbelul trebuie să fi clasat minimum 5000 km, numărul maxim de kilometri clasaţi fiind criteriul de departajare. Acesta este primul criteriu de departajare. În cazul în care numărul maxim de kilometri clasaţi este identic (lucru aproape imposibil), departajarea a doi sau mai mulţi porumbei se va face în funcţie de numărul de clasări realizate. Porumbelul cu cele mai multe clasări va fi desemnat câştigător. Acesta este al doilea criteriu de departajare. În cazul în care numărul de kilometri și clasări este identic, departajarea se va face în funcție de punctaj. Porumbelul cu cel mai scăzut punctaj va fi desemnat câștigător.

NOTĂ: Punctajul pentru etape de tipul Viteză (95-315 km), Viteză-Demifond (285-420 km), Demifond (380-525 km), Demifond-Fond (475-630 km), Fond (600-700 km), Maraton (700-900 km) sau Maraton Extrem (peste 900 km) va fi extras din clasamente columbofile întocmite pentru etapa de concurs la care au participat un număr de minimum 20 columbofili, 20 de ceasuri constatatoare şi 250 de porumbei

Punctajul optim al normei RECORD va fi calculat prin însumarea punctajului din clasări realizate pe CLUB, PROTOCOL, JUDEŢ sau LANSARE. Pentru realizarea palmaresului pe 2 (doi) şi 3 (trei) ani este obligatorie îndeplinirea normei în fiecare an, punctajul total fiind calculat prin cumularea fiecărei norme anuale în parte (normă + acelaşi tip de normă).

La categoria a IV-a (RECORD) se întocmesc clasamente pentru:

– yearlingi – 1 an

– maturi + yearlingi – 1 an

– maturi (palmares) – 2 și 3 ani

Notă: Punctajul atât pentru maturi cât şi pentru yearlingi se va extrage din clasamentele realizate în comun (numărul total de porumbei maturi şi yearling participanţi la o etapă de concurs).

 

 1. Art. 91, lit. (b), pct. 8. se modifică astfel: Prezenţa ceasurilor  electronice  cu  transmitere  online  la  desigilare  NU  este  obligatorie.  Obligatorie  este prezenţa  arbitrului  pentru  a  executa  operaţiunile  specifice  de  listare  a  fişelor  de  sosire  a  porumbeilor  la concursul respectiv. Comisia de desigilare va fi prezentă în orice variantă şi va fi alcătuită din cel puţin cinci (5) membri columbofili. Desigilarea se va face la sediul

Atunci când un sistem electronic nu transmite live, crescătorul este obligat să se prezinte cu sistemul de constatare la ora stabilită pentru desigilare şi să descarce datele în prezenţa comisiei. Nerespectarea acestei prevederi duce la anularea rezultatelor la concursul respectiv.

 

Preşedinte C.N.S. al U.C.P.R.

Dumitru Victor

 

comunicat modificare rns