• Stiri

Contestații – Propuneri de modificare/completare a R.N.S.

      În atenţia membrilor și conducerilor cluburilor afiliate U.C.P.R. 

 

 

      Așa cum v-am informat prin intermediul comunicatului CNS_58/02.10.2023, la data de 10.10.2023 orele 15.00 a expirat termenul de depunere al eventualelor contestații față de rezultatele provizorii afișate pe site-ul uniunii pentru sezonul maturi 2023.

 

      Au fost înregistrate 2 (două) contestații care vizau neconcordanțe între rezultatele afișate și rezultatele reale, ambele fiind rezolvate. De asemenea au fost înregistrate 3 (trei) contestații din partea unor membri ale căror rezultate au fost anulate pentru nerespectarea prevederilor art. 85 pct. 5 primul aliniat din R.N.S. – decizia C.N.S. rămâne nemodificată, se menține decizia adoptată în cuprinsul comunicatului invocat anterior.
     

      Drept urmare, în cel mai scurt timp vor fi afișate pe site-ul uniunii rezultatele finale obținute de către membrii afiliați U.C.P.R., în sezonul competițional 2023 – sezon maturi, față de care, ulterior, nu se mai poate formula nicio contestație.  

 

      Întrucât sezonul pui se apropie de final și ținând cont de prevederile R.N.S., vă solicităm ca cel târziu până la data de 27.10.2023 să trimiteți la sediul uniunii toate dosarele de concurs aferente acestui sezon, verificarea acestora și omologarea rezultatelor urmând să se facă în ședința C.N.S. organizată în perioada 28-29 octombrie 2023

 

      Totodată, având în vedere comunicatul C.D. nr. 212 postat pe site-ul uniunii în data de 12.10.2023, vă solicităm ca cel târziu până la data de 26.10.2023 să transmiteți eventualele propuneri de modificare/completare a R.N.S.

      Acestea pot fi depuse la secretariatul uniunii sau transmise prin poșta electronică la următoarele adrese:

office@ucpt.ro și/sau comitetuldespecialitate@gmail.com și vor respecta formatul din cuprinsul comunicatului CNS_70/23.09.2022 (click aici)postat pe site-ul uniunii in 25 septembrie 2022, mai precis veți menționa forma actuală a articolului asupra căruia doriți să faceți modificări, iar alăturat veți propune forma în care doriți să se regăsească articolul respectiv și motivarea propunerii (argumentată). Orice propunere care nu respecta formatul descris în cuprinsul comunicatului CNS_70/23.09.2022 (click aici), nu se ia în considerare.

 

PREŞEDINTE C.N.S.
Cristian BĂIAŞOIU

 

Click aici pentru download!