• Stiri

CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE 27.03.2022

             Consiliul Director al U.C.P.R. , conform atribuţiilor prevăzute in art.15 din Statut, în Şedinţa sa din data de 26.01.2022- A HOTARÂT:

 

             Convocarea Adunării Generale ordinare, din prima sesiune a Tr.I-2022, pentru data de 27.03.2022, orele 10.00.

 

            Şedinţa Adunării Generale va avea loc la Casa de Cultură a Tineretului din Târgoviște , str. Tineretului nr.1- judeţul Dâmbovita (vis-a-vis de Piaţa Select-Micro 6)

 

             Ordinea de zi cuprinde:

 

 • Prezentarea Raportului de activitate în anul 2021 a Consiliului Director și al Preşedinţilor Comisiilor de Specialitate.
 • Prezentarea Raportului privind execuţia bugetară în anul 2021 și Raportul Preşedintelui Comisiei de Cenzori (audit)
 • Aprobarea Proiectului de Buget pe anul 2022
 • Aprobarea cererilor de afiliere a unor noi structuri columbofile
 • Cu aprobarea Adunării Generale, se pot pune în discuţie și alte probleme de interes.

 

 • Alegerea Preşedintelui Comisie de Cenzori.
 • Alegerea noului Consiliu Director și a Preşedinţilor Comisiilor de Specialitate , pentru următorul mandat de 4 ani , 2022-2026, în următoarea componență:

 

 1. – Președintele U.C.P.R. și al Consiliului Director;
 2. – Prim-vicepreședinte;
 3. – 3 Vicepreşedinţi: Vicepreşedinte cu probleme organizatorice, Vicepreşedinte tehnic-sportiv, Vicepreşedinte cu probleme internaţionale.
 4. – 3 membri ai Consiliului
 5. – Președintele C.N.S
 6. – Președintele Corpului Naţional de Arbitri
 7. – Președintele C.N.J.D.L.A.

 

 Pentru ocuparea acestor funcţii, se vor depune la Secretariatul Uniunii, cereri de candidatură ale membrilor columbofili interesaţi.

 Termenul de depunere al dosarului este până în data de 11.03.2022, orele 15.00.

 Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile art. 13 din Statut, dosarul acestora va cuprinde:

 • -cererea de candidatură
 • -programul său strategic
 • -copia C.I. ·
 • -un scurt CV cu privire la activitatea de columbofil,
 • -certificat de cazier fiscal

 

 Dosarele pot fi transmise prin e-mail, fax, poștă sau direct la Secretariatul U.C.P.R.

 • Prezentarea strategiei şi a obiectivelor Consiliului Director pentru anul 2022.

 

Click aici pentru download!