• Stiri

Hotărâri ale A.G. de modificare R.N.S. al U.C.P.R.

      În atenția conducerilor cluburilor afiliate U.C.P.R.

 

 

      Urmare ședinței Adunării Generale a U.C.P.R., care s-a desfășurat în data de 19.11.2023, vă facem cunoscut faptul că au fost adoptate următoarele hotărâri:

 

au fost aprobate propunerile Comitetului Director privitoare la cuantumul cotizațiilor și prețul inelelor genealogice pentru anul 2024, prezentate în cuprinsul comunicatului nr. 212/12.10.2023 (convocatorul Adunării Generale);

      Totodată, membrii delegați au decis prin vot unanim, ca membrii/cluburile care nu-și achită cel târziu până la data de 29 noiembrie 2023, cotizația de membru aferentă anului următor nu vor putea participa în Expoziția Națională a U.C.P.R. și nu vor putea beneficia de trofeele respective (în cazul în care s-ar fi regăsit în top 3)!

 

      Au fost adoptate următoarele modificări/completări ale R.N.S.:

 

  • în unanimitate au fost aprobate, în forma prezentată în cuprinsul comunicatului CNS_67/02.11.2023 postat pe site-ul uniunii: Art.8-lit.a, Art.8-lit.b, Art.10, Art.58-lit.c, Art.71 pct.III lit.b si Art.25;

 

  • în unanimitate a fost aprobată propunerea privitoare la eliminarea ceasurilor mecanice din cadrul campionatul național și implicit modificarea art.24 lit.e a fost aprobata în următoarea formă: “Abaterea acceptată de la ora exactă, în plus sau minus, este de maxim 3 minute pentru fiecare concurs la ceasurile electronice.”

 

  • în unanimitate a fost aprobat Art.71 pct.III lit.i din cuprinsul comunicatului CNS_67/02.11.2023, privitor la reintroducerea categoriei Super Maraton Extrem (o etapă cu distanța de minim 900km și o etapă cu distanța de minim 1000km) care a fost completat cu categoria AS Super Maraton Extrem (se realizează din 3 (trei) etape cu distanțe de 900km, respectiv 1000km);

 

  • cu vot majoritar și 2 (două) voturi împotrivă se abrogă în totalitate art.24;

 

  • cu vot majoritar s-a aprobat aplicarea toleranței de distanță de +/- 5% pentru toate categoriile (exclusiv maraton extrem), cu precizarea că numărul minim de km necesari realizării categoriilor respective, rămâne nemodificat.
    NOTA:  Având în vedere faptul că, există posibilitatea ca din punct de vedere tehnic această aprobare să nu poată fi pusă în practică, C.N.S. își rezervă dreptul de a realiza niște simulări de aplicare a acesteia, în urma cărora, după caz, va elabora o metodologie de calcul care va fi prezentată în ședința Adunării Generale a U.C.P.R. din primul trimestru 2024 (există riscul suprapunerii categoriei maraton cu categoria maraton extrem și totodată există posibilitatea nerespectării R.N.S. cu privire la nr. maxim de etape de concurs de tip maraton, care se pot organiza în cadrul unui an competițional).

 

  • Întrucât s-a constatat că în cadrul uniunii există membri care nu cunosc modalitatea de constituire a lotului național al U.C.P.R. (în special pentru categoria maraton, pentru care se selectează porumbeii cu cel mai mic punctaj, prezenți în expoziție, la categoriile maraton și maraton U.C.P.R., iar la categoria maraton extrem se selectează din cadrul categoriilor maraton extrem și super maraton extrem), s-a decis ca acesta să fie introdusă în R.N.S.

 

.
PREŞEDINTE C.N.S.
Cristian BĂIAŞOIU

 

Click aici pentru download!