• Stiri

Răspuns C.N.S. – d-lui ERGHELEGIU NICULAE – clubul Columbofilul Malu Spart (GR)

        Urmare sesizării dvs. nr.CNS_31/06.06.2022 prin care reclamaţi faptul că în clasamentul live pe platforma flyhomeway.ro, la concursul Bârlad2, porumbelul dvs. este înregistrat înaintea porumbelului altui crescător iar în platforma de clasamente a uniunii situaţia se inversează, vă comunicăm următoarele:

– Comitetul Naţional Sportiv al U.C.P.R. a luat act de sesizarea dvs., motiv pentru care a solicitat d-lui Radu Gheorghe – membru C.N.S. să se deplaseze la sediul clubului Columbofilul Malu Spart pentru a verifica aspectele reclamate.

– în data de 13.06.2022, comisia constituită la nivelul clubului în acest scop, din care a făcut parte şi d-ul Radu Gheorghe, a încheiat procesul verbal nr. CNS_39/13.06.2022 din care reiese faptul că în clasamentul live pe platforma flyhomeway.ro coordonatele punctului de lansare au fost introduse greşit rezultând diferenţele sesizate de dvs. Însă, în platforma de clasamente datele au fost introduse corect iar coordonatele crescătoriei dvs. precum şi ale columbofililor la care faceţi referire, corespund realităţii,
clasamentul afişat fiind corect.

 

PREŞEDINTE C.N.S.
Cristian BĂIAŞOIU

 

Click aici pentru download!