• Stiri

Termen limită depunere PLAN DE ZBOR PUI 2019

În atenţia conducerii cluburilor afiliate U.C.P.R.

 

Prin prezentul vă aducem la cunoştinţă, că în perioada următoare, termen limita 15 iulie 2019, trebuie să întocmiţi şi să trimiteţi la uniune următoarele documente:

  1. Programul concursurilor cu pui se va comunica Comitetului Naţional Sportiv de către organizatori până cel târziu la 15 iulie.  Concursurile se vor desfăşura între 31.07 şi 15.10 (maxim 10 etape).

Planurile concursurilor (Anexa 14), redactate în trei exemplare, trebuie obligatoriu semnate, cu numele şi prenumele scrise citeţ, de către preşedintele şi responsabilul tehnic-sportiv al clubului şi ştampilate corespunzător. Aceste trei exemplare se vor trimite obligatoriu la C.N.S. pentru vizare până la 15 iulie. Un exemplar va rămâne la dosarul clubului arhivat la U.C.P.R., iar două exemplare vor fi returnate clubului. Un exemplar al planului de concursuri cu pui va însoţi dosarul primului concurs către omologatorul concursurilor desemnat de C.N.S., spre luare la cunoştinţă şi urmărire.

 

  1. Listele de start cu pui ce urmează să participe la concursuri în sezonul competiţional se întocmesc în 3 (trei) exemplare şi vor fi semnate de fiecare crescător cu numele şi prenumele în clar. Listele de start vor conţine obligatoriu seria inelului de concurs, anul naşterii şi entitatea columbofilă de unde provine inelul de concurs. Un exemplar se va afla la club, cel de-al doilea exemplar va fi transmis prin curier rapid, până la data de 15 iulie, la U.C.P.R. pentru a fi arhivat în dosarul clubului, iar cel de-al treilea exemplar va fi transmis clasificatorului şi apoi omologatorului odată cu dosarul primului concurs.

 

Vicepresedinte tehnic-sportiv al UCPR

Lucian Cercel

COMUNICAT 23.06.2019