• Stiri

Întocmirea dosarelor de concurs

            În atenţia responsabililor tehnici si clasificatorilor.

 

            Vă reamintim modalitatea de întocmire a dosarului de concurs și termenele de transmitere ale acestuia:

 

  1. Dosarul de concurs se întocmește de către responsabilul tehnic al clubului și conține:

            – pagina de gardă;

            – procesul verbal de lansare (clubul organizator);

            – diagrama mașinii (clubul organizator)

            – anexa cu numele/prenumele crescătorilor şi numericul angajat de fiecare crescător în parte, la etapa respectivă (document nou aprobat în ședința Adunării Generale din 27.03.2022);

            – procesul verbal de sigilare / desigilare ceasuri, completat conform anexei nr.3;

            – procesul verbal de anunțare a porumbeilor sosiți în prima zi la concursurile peste 700 km (care se va lista din platforma de clasamente conform aprobării din ședința Adunării Generale din 27.03.2022);

            – fișele de cronometrare colectivă, în ordine alfabetică, completate conform art. 12 din R.N.S. al U.C.P.R. (pentru ceasurile electronice, fișele de cronometrare vor fi împerecheate, prima va fi lista de sosire și a doua lista de îmbarcare);

            – benzile ceasurilor de cronometrare (chiar şi cele anulate) fiecare la fişa de care aparţine, pentru a facilita verificarea, completate conform art. 48 din R.N.S. al U.C.P.R.;     

            – clasamentul crescătorilor, indiferent dacă acesta este valid sau invalid (conform aprobării din şedinţa Adunării Generale din 27.03.2022);

alte procese verbale şi acte ţinând de concursul respectiv, posibil abateri şi sancţiuni.

 

  1. Dosarul de concurs se întocmeşte în 2 (două) exemplare – un exemplar se transmite clasificatorului iar al doilea exemplar se arhivează la sediul clubului până la omologarea rezultatelor (conform aprobării din şedinţa Adunării Generale din 27.03.2022 nu se mai trimite dosarul de concurs pe maşina de transport);

 

  1. Dosarul concursului va fi trimis clasificatorului de către responsabilul tehnic al clubului în maxim 2 (două) zile lucrătoare de la încheierea concursului (desigilare).

 

  1. Clasificatorul are obligaţia ca în termen de 9 (nouă) zile calendaristice de la desigilarea concursului să introducă în platforma de clasamente toate datele conform art.51pct.3 din R.N.S. al U.C.P.R.;

 

  1. Închiderea clasamentului se face in a 9 (noua) zi calendaristică de la data desigilării;

 

 

  1. Transmiterea dosarului de concurs se face de către clasificator către uniune în a 10 (zecea) zi calendaristică de la data desigilării.

 

ATENŢIE!

        După epuizarea termenului de 10 zile calendaristice contestaţiile vor fi semnalate pe adresa de e-mail a UCPR și modificările în programul de clasamente vor fi efectuate de administratorul programului, termenul maxim al contestaţiilor este de 5 zile calendaristice.

 

PREŞEDINTE C.N.S.

Cristian BĂIAŞOIU

 

Click aici pentru download!