• Stiri

Ședința C.N.S. 05.06.2023

      În atenţia conducerilor cluburilor afiliate U.C.P.R.

 

 

      În data de 05.06.2023, a avut loc ședința Comitetului Național de Specialitate, având ca
principal obiectiv verificarea și/sau omologarea rezultatelor obținute la primele două etape de
concurs. Au fost prezenți 14 membri din totalul celor 21. Cu această ocazie, membrii C.N.S. au
constatat o îmbunătățire substanțială a modalității de întocmire a dosarelor de concurs de către
conducerile cluburilor. Mai există în continuare câteva mici neconformități cum ar fi: dosare
nenumerotate, anexa 3b incompletă sau completată greșit sau lipsă anexa 19.
Decizii adoptate în cadrul ședinței C.N.S. din data de 05.06.2023

 

1. S-a decis scoaterea numericului crescătorului Grigore Marin de la C.S.C. Târgșorul Vechi (PH), la prima etapă de concurs, acesta neavând la dosar nici lista de îmbarcare, nici fișa de desigilare, însă numericul acestuia se află introdus în clasament (fără sosiri). Restul rezultatelor cluburilor afiliate U.C.P.R. au fost omologate.

 

2. Se aprobă cererea înregistrată sub nr. 34/05.06.2023 prin care dl Oprea Andrei în calitate de clasificator, solicită deblocarea primelor două etape de concurs în vederea introducerii sosirilor unor porumbei care inițial nu se regăseau în lista de start, ulterior crescătorul respectiv făcând dovada proprietății acestora (taloane inele genealogice).

 

3. În ceea ce privește participarea cluburilor, din județul Dâmbovița, nominalizate în cuprinsul documentului nr. 35/05.06.2023, se aprobă participarea acestora la etapele organizate de către alt organizator, pe altă rută față de planul de zbor propriu, doar pentru categoria fond (cf art. 6 din RNS). Precizăm faptul că în conformitate cu prevederile R.N.S., chiar dacă concursul are distanța peste 500 km (mai mic de 600km), etapa va fi eligibilă doar pentru categoria fond, neputând fi luată în top clasări și pentru categoria demifond.

 

4. Urmare solicitării reprezentanților clubului Vasile Ludu Costești (AG) de a fi introduși în lansarea comună a cluburilor din județele Argeș-Vâlcea, la etapele de concurs pentru categoriile I si II, se constată faptul că, aceștia nu au participat la ședința județeană de stabilire a planului de zbor. Având în vedere că au lansat la toate etapele cu zona respectivă, C.N.S. acordă un termen de două săptămâni, perioadă în care cluburile județului Argeș (participante în gruparea respectivă) se pot întâlni și pot clarifica situația dată – rezultatele întâlnirii vor fi comunicate
C.N.S.

 

5. Urmare comunicatului C.N.S. nr. 31/31.05.2023 se constată că au fost exprimate 3 opțiuni din partea cluburilor afiliate U.C.P.R. din județul Dâmbovița, însă audierea acestora se amână (niciunul dintre cei trei candidați nefiind prezent în cadrul ședinței din data de 05.06.2023). Totodată se constată faptul că dl. Pătărlăgeanu Dumitru – membru C.N.S., reprezentant al clubului C.S.C. Viitorul Drajna (PH), din cauza problemelor de sănătate, nu a putut
participa la ședințele C.N.S., motiv pentru care este înlocuit cu dl. Savu Constantin, membru în cadrul aceluiași club.

 

PREŞEDINTE C.N.S.
Cristian BĂIAŞOIU

 

 

Click aici pentru download!