• Stiri

Ședința C.N.S. – 30.10.2022

      În atenţia conducerilor cluburilor afiliate U.C.P.R.

 

      În data de 30.10.2022 a avut loc şedinţa Comitetului Naţional Sportiv, la care au fost prezenţi 22 dintre cei 23 membri ai comitetului, având următoarea ordine de zi:

1. Verificare dosare concurs în vederea omologării rezultatelor – sezon pui 2022;
2. Analizarea/avizarea propunerilor din partea cluburilor si CNS privind modificarea RNS,
3. Diverse

      Au fost verificate dosarele de concurs (pui 2022) în vederea omologării rezultatelor fiind identificate următoarele neconformităţi:

– Anexa 3 incompletă – la toate sau la majoritatea concursurilor (fără serii ceasuri şi abateri) la cluburile: CSC Dalles Bucşani, ASC Speranţa Dragomireşti, CSC Valea Lungă, Valea Prahovei – Comarnic, Viitorul Iedera, Glodeni, Aripi Valea Mare, CSC Porumbel Expres, Ploiesti 2011, CSC Targsorul Vechi.

      Toţi responsabilii tehnici ai cluburilor menţionate vor fi sancţionaţi cu avertisment scris.

 

– Anexa 19 lipsă (la majoritatea concursurilor) la cluburile: CSC Valea Lungă, CSC Dalles Bucşani

 

– Ştampilă comună comisie îmbarcare pentru 3 persoane, fără semnături – la toate sau la majoritatea concursurilor, la cluburile: ACSC Voiajorul Şuţa Seacă, ASC Speranţa Dragomireşti,

 

– Ceasuri mecanice pornite greșit la clubul: Atletik Fieni

 

– Neconcordanța între diferențele înscrise in anexa 3 cu cele existente pe banda (la ceasurile mecanice) la clubul: Atletik Fieni

 

– Lipsă semnături crescători la clubul: CSC Dalles Bucşani,

 

– Pagina de gardă incompletă (la unul – maximum două concursuri) la cluburile: Nae Mihailescu, AC Provita de Jos

 

– Control final neefectuat la ora fixă la clubul: Viitorul Iedera

 

În urma verificărilor efectuate, CNS a decis scoaterea din clasamentele Clubului Strejnic a numericului urmatorilor crescători (pentru lipsă bandă concurs, pontarea mai multor crescatori în acelașii ceas mecanic, bandă fără constatări sau control final):

– concurs Maicăneşti 28.08.2022 crescătorii Preda Alin, Ionescu George, Ionescu Marian
– concurs Galaţi 04.09.2022 crescătorii Preda Alin, Ionescu Marian
– concurs Oancea 11.09.2022 crescătorul Preda Alin.
– concurs Albiţa 19.09.2022 crescătorul Preda Alin.
– concurs Săveni 25.09.2022 crescătorul Ionescu Marian

 

În urma analizării propunerilor cluburilor privind modificarea regulamentului, CNS a avizat favorabil următoarele:

– de la art. 4 se elimină limitarea greşelilor care pot fi făcute intr-un sezon (2 la maturi, una la pui) înlocuindu-se cu obligativitatea organizatorului de a informa despre evenimentul respectiv iniţial telefonic, preşedintele sau un membru CNS, ulterior trimiţând în max. 3 zile calendaristice motivarea scrisă a amânării/devansării etapei;

– modificarea ultimului paragraf art. 4 – în aceeaşi zi se pot organiza două etape din aceeaşi categorie astfel: o etapă de viteză-demifond cu o etapă de demifond-fond (sau impreună cu o etapă de demifond). În acest caz, pentru crescător se ia în calcul etapa cu punctajul cel mai mic – art. 6 lit.c – se elimină obligativitatea încheierii protocolului între cluburile învecinate (rămâne doar la nivel de recomandare),

– art. 7 se abrogă,

– art. 8 lit.a – se elimină obligativitatea efectuării etapelor de concurs la un interval de cel puţin 5 zile (se menţine max.15 etape maturi, max.10 etape pui)

– art. 8 – la derby se poate efectua clasament eligibil între două sau mai multe zone, în baza procesului verbal de lansare;

– art. 8 lit.e – se abrogă;

– art. 11 – listele de start se întocmesc într-un singur exemplar care se transmite la uniune, iar lista electronică se întocmeşte de către crescător şi se introduce în platforma de clasamente de către clasificator,

– orice etapă neeligibilă (neaprobată în planul de zbor) va fi evidenţiată separat în platforma de clasamente, iar organizatorul va recompensa administratorul pentru munca prestată

– art. 15 – se precizează faptul că în cazul pierderii centrului de îmbarcare se va respecta nominalizarea făcută în anexa 14

– la concursurile peste 700 km, obligatoriu se efectuează dubla clemare

– art. 20 – se elimină fraza în care se face referire la îmbarcarea pe cluburi, îmbarcarea efectivă în maşina de concurs facându-se în toate boxele pentru a nu se crea niciun privilegiu,

– art. 21 lit.b În cazul dublajelor, îmbarcarea porumbeilor se face la ore diferite, în acelaţi centru.

– se comaseaza cap.VI cu cap.X într-un singur capitol intitulat „Reglarea, sigilarea, pornirea și desigilarea ceasurilor de cronometrare”

– anuntarea prin SMS a porumbeilor sositi in prima zi la concursurile de maraton (peste 700km) se face in max. 4 ore de la sosire in zilele lucratoare, respectiv in max, 2 ore de la sosire in zilele nelucratoare,

– pentru calcularea punctajului de penalitate folosirea formulei (pentru categoriile I si II) a nr. max
de 5000 porumbei, DOAR cu titlu informativ in Campionatul Balcanic (afisarea se poate face intro coloana separata, fara a fi luata in calcul la stabilirea ierarhiei in campionatul national UCPR.

– responsabilii tehnici ai cluburilor vor avea obligația verificării concordanței între coordonatele lansării înscrise in clasament cu cele afisate pe platforma GPS-ului mașinii de transport.

– propunere Victoria Comișani de afișare la norme doar a porumbeilor maturi (similar cum se realizează afișarea porumbeilor yearlingi)

– propunere Victoria Comișani de a egaliza in anexa 4 (porumbei propuși in expoziția natională) nr. porumbeilor yearlingi cu nr. porumbeilor maturi.

      În urma analizării propunerilor cluburilor privind modificarea regulamentului, CNS nu a avizat favorabil următoarele:
– posibilitatea intocmirii a două planuri de zbor pentru același club,

– pentru calcularea punctajului de penalitate folosirea formulei (pentru categoriile I si II) a nr. max. de 5000 porumbei,

 

 

 

PREŞEDINTE C.N.S.
Cristian BĂIAŞOIU

 

Click aici pentru download!