• Stiri

Comunicat – În atenția conducerii cluburilor afiliate U.C.P.R.

Vă aducem la cunoștinţă, că in perioada următoare, termen limita 15 martie 2019 trebuie sa intocmiţi şi să trimiteţi la uniune următoarele documente:

  1. Programul concursurilor se va comunica Comitetului Naţional Sportiv de către organizatori până cel târziu la 15 martie, iar eventualele modificări se vor transmite cu cel puțin 30 de zile înainte de prima etapă de  concurs.

Planurile concursurilor (Anexa 14), redactate în trei exemplare, trebuie obligatoriu semnate, cu numele şi prenumele scrise citeţ, de către preşedintele și responsabilul tehnic-sportiv al clubului şi ştampilate corespunzător. Aceste trei exemplare se vor trimite obligatoriu la C.N.S. pentru vizare până la 15 martie.

Un exemplar va rămâne la dosarul clubului arhivat la U.C.P.R., iar două exemplare vor fi returnate clubului. Un exemplar al planului de concursuri va însoţi dosarul primului concurs către omologatorul concursurilor desemnat de C.N.S., spre luare la cunoștință și urmărire.

  1. Tabelul cu membrii columbofili ai clubului, anexa nr. 13, se întocmește în 3 (trei) exemplare. Un exemplar se va afla la club, cel de-al doilea exemplar la U.C.P.R. (trimis până în data de 15 martie) pentru a fi luaţi în evidenţe, pentru a li se verifica licenţele si apoi pentru a fi arhivat în dosarul clubului, iar cel de-al treilea exemplar va fi transmis clasificatorului, şi apoi omologatorului odată cu dosarul primului concurs
  2. Listele de start cu porumbeii maturi ce urmează să participe la concursuri în sezonul competiţional se întocmesc în 3 (trei) exemplare şi vor fi semnate de fiecare crescător cu numele şi prenumele în clar. Listele de start vor conține obligatoriu seria inelului de concurs, anul nașterii, sexul (la porumbeii maturi) şi entitatea columbofilă de unde provine inelul de concurs. Un exemplar se va afla la club, cel de-al doilea exemplar va fi transmis prin curier rapid, până la data de      15 martie, la U.C.P.R. pentru a fi arhivat în dosarul clubului, iar cel de-al treilea exemplar va fi transmis clasificatorului şi apoi omologatorului odată cu dosarul primului concurs. Listele de start trebuiesc vizate de medicul veterinar şi trimise transportatorului pănă la data primului concurs din campionat.

Termen limita 15 martie 2019