• Stiri

Hotărâri – Adunarea Generală Extraordinară 09.02.2020

Comunicat,

 

referitor la hotărârile adoptate in şedința Adunării Generale extraordinare a U.C.P.R. din data de 09.02.2020;

Urmare ședinței Consiliului Director întrunit în şedința din data de 11.02.2020, s-a decis punerea în aplicare a hotărârilor adoptate în şedința Adunării Generale extraordinare a U.C.P.R. din data de 09.02.2020, după cum urmează:

Art. 1 Se abrogă condiția +/- 5% pentru etapele de concurs de tipul “viteză”, “viteză-demifond”, “demifond” şi “demifond-fond”;

 

Art. 2 Se vor organiza două Derby-uri Naționale, pe zone geografice, astfel:

 • DERBY DONETSK (UCRAINA)

Zona 1 Prahova

Zona 2 Dâmboviţa , Giurgiu , Ifov

Zona 3 Argeş

Zona 4 Vâlcea, Olt

Zona 5 Dolj, Gorj, Mehedinţi

Clasamente eligibile se intocmesc pe: zone, județe, cluburi, protocoale.

 • DERBY MALTA (ESTONIA)

Zona 6 A – Malta: Suceava, Botoşani

Zona 6 B – Malta: Iaşi, Bacău, Vrancea, Galaţi

Zona 6 C – Malta: Brăila, Buzău, Ialomiţa, Prahova

Clasamente eligibile se intocmesc pe: lansare (6A+6B+6C), zone, judete, cluburi, protocoale.

 

Art. 3 Intrucât s-a constatat că cele 8 categorii de maraton se suprapun, se propune diferențierea acestora, după cum urmează:

 

a) categoria MARATON

condiții clasament:            

50 columbofili, 50 ceasuri constatatoare și 250 porumbei;

condiții indeplinire normă:                           

Distanţe > 700km; o etapă < 900km, Exclus Derby National;

tipuri concurs indeplinire normă:                   

Maraton (700-900km); Maraton Extrem (peste 900km);

 1. etape necesare indeplinire normă: 2;
 2. km minim necesari: 1400.

Majoritatea voturilor pentru, 4 voturi împotrivă și o abținere

 

b) categoria AS MARATON

condiții clasament:            

50 columbofili, 50 ceasuri constatatoare și 250 porumbei;

condiții indeplinire normă:                           

Distanţe > 700km; o etapă < 900km, Exclus Derby National;

tipuri concurs indeplinire normă:                   

Maraton (700-900km); Maraton Extrem (peste 900km);

 1. etape necesare indeplinire norma: 3;
 2. km minim necesari: 2100.

Majoritatea voturilor pentru, cu o abținere.

 

c) categoria MARATON UCPR

condiții clasament: 

50 columbofili, 50 ceasuri constatatoare și 250 porumbei;

condiții indeplinire normă:

Distanţe > 700km; o etapă < 900km, obligatoriu etapă Derby Național, obligatoriu etapă Seminațional

tipuri concurs indeplinire normă:  

Maraton (700-900km); Maraton Extrem (peste 900km);

 1. etape necesare îndeplinire normă: 2;
 2. km minim necesari: 1600.

Majoritatea voturilor pentru, 4 voturi împotrivă și 4 abțineri

 

d) categoria AS MARATON UCPR

condiții clasament:

50 columbofili, 50 ceasuri constatatoare și 250 porumbei;

condiții indeplinire normă:

Distanţe > 700km; o etapă < 900km, obligatoriu Derby Naţional, obligatoriu Seminațional

tipuri concurs îndeplinire normă:       

Maraton (700-900km); Maraton Extrem (peste 900km);

 1. etape necesare îndeplinire normă: 3;
 2. km minim necesari: 2300.

Majoritatea voturilor pentru, cu 2 abțineri

 

e) categoria MARATON EXTREM

condiții clasament:    

50 columbofili, 50 ceasuri constatatoare și 250 porumbei;

condiții îndeplinire normă:

Distanţe > 900km; obligatoriu Seminațional; Derby Național poate fi luat în calcul numai dacă este < 1000km

tipuri concurs îndeplinire normă:    

Maraton Extrem (peste 900km);

 1. etape necesare îndeplinire normă: 2;
 2. km minim necesari: 1800.

Nota: Se acceptă etapa Derby Național, mai mică de 1000km ,la întocmirea normei Maraton Extrem și poate fi considerată etapă Seminațional.

Majoritatea voturilor pentru, 1 vot împotrivă și 2 abțineri.

 

f) categoria  AS MARATON EXTREM

condiții clasament:

50 columbofili, 50 ceasuri constatatoare și 250 porumbei;

condiții îndeplinire normă:                           

Distanţe > 900km; obligatoriu Seminațional; Derby Național poate fi luat in calcul numai dacă este <  1000km

tipuri concurs îndeplinire normă:                   

Maraton Extrem (peste 900km);

 1. etape necesare îndeplinire normă: 3;
 2. km minim necesari: 2700.

Nota: Se acceptă etapa Derby Național, mai mică de 1000km ,la întocmirea normei As Maraton Extrem și poate fi considerată etapă Seminațional.

Majoritatea voturilor pentru, 2 voturi împotrivă și o abținere.

 

g) categoria  SUPER MARATON EXTREM UCPR

condiții clasament:            

50 columbofili, 50 ceasuri constatatoare şi 250 porumbei;

condiții indeplinire normă:                           

Distanţe > 900km;O etapă >1000km, obligatoriu Derby Naţional                                                    

tipuri concurs îndeplinire normă:                   

Maraton Extrem (peste 900km);

 1. etape necesare îndeplinire normă: 2;
 2. km minim necesari: 1900.

Majoritatea voturilor pentru, cu două abțineri.

 

h) categoria  AS SUPER MARATON EXTREM UCPR

condiţii clasament:              

50 columbofili, 50 ceasuri constatatoare și 250 porumbei;

condiţii îndeplinire normă:                             

Distanţe > 900km;o etapă >1000 km , o etapă Derby Național, obligatoriu Seminațional                                          

tipuri concurs îndeplinire normă:

Maraton Extrem (peste 900km);

 1. etape necesare îndeplinire normă: 3;
 2. km minim necesari: 2800.

Majoritatea voturilor pentru, cu o abținere.

 

Art. 4 Se modifică și completează art. 61 după cum urmează:

Expoziţiile Naţionale ale U.C.P.R. se organizează de către C.N.S. cu avizul Vicepreşedintelui cu probleme tehnic-sportive.

La Expoziţiile Naţionale U.C.P.R. pot participa:

 • Porumbeii care au îndeplinit normele palmares 2, 3 ani de participare la Expoziţie;
 • Porumbeii care au îndeplinit norma de participare la Expoziţie în anul respectiv;

În funcţie de capacitatea sălii, la Expoziţiile Naţionale U.C.P.R. mai pot participa:

 • Cei mai bine clasaţi porumbei la concursurile Derby, organizate de U.C.P.R. (peste 900 km) şi pui (peste 500 km). Se vor premia toate derby-urile organizate de U.C.P.R. la 1 an și palmares 2, 3, 4 și 5 ani.
 • Porumbeii ai unor cluburi sau asociaţii care nu fac parte din U.C.P.R., în calitate de invitaţi.

Toţi porumbeii participanţi vor fi anunţaţi organizatorilor cu cel puţin 30 zile înaintea deschiderii şi vor fi trecuţi în Catalogul Expoziţiei la categoriile la care sunt expuşi.

COMUNICAREA porumbelului şi NEPREZENTAREA acestuia atrage după sine EXCLUDEREA columbofilului de la participarea cu porumbeii săi la expoziţia următoare şi neselecţionarea porumbeilor săi în lotul U.C.P.R., chiar dacă aceștia întrunesc punctajele necesare.

Toţi porumbeii vor primi fișe de expozitie tip diplomă pentru categoria la care au fost prezentaţi, cu specificarea locului ocupat în Expoziţie și Campionat National , aptobata in ședinta Adunarii Generale / 2019.

Pe diplomele acordate invitaţilor se va face specificarea: Participant la Expoziţia Naţională a U.C.P.R. în calitate de INVITAT.

Primii 7 porumbei (6 porumbei titulari + 1 rezervă) la fiecare categorie (palmares 2 ani), VITEZĂ, DEMIFOND, FOND, GENERAL, MARATON, MARATON EXTREM UCPR, vor fi selecţionaţi în lotul naţional U.C.P.R.

Lotul naţional se selecţionează numai dintre porumbeii participanţi la Expoziţia Naţională.

Lotul naţional al U.C.P.R. va fi trecut în Catalogul Expoziţiei, înaintea clasamentelor naţionale.

Porumbeii din lotul naţional primesc fișe de expoziție tip diplomă.

Cu avizul C.N.S., cluburile pot organiza Expoziţii locale sau judeţene şi pot acorda premii porumbeilor expuşi.

Porumbeii prezentaţi în Expoziţia Naţională nu pot fi ridicaţi decât după ora oficială prevăzută pentru închiderea Expoziţiei. Nici un motiv nu poate fi prezentat pentru încălcarea acestei prevederi.

S-a votat in unanimitate.

 

Art. 5 Se propune modificarea Anexei 4 – nr. Maxim de porumbei prezenţi in expoziţie = 900

Majoritatea voturilor pentru, 5 voturi impotriva si 3 abțineri.

 

Art. 6 Se propune ierarhizarea porumbeilor veniţi in perioada de neutralizare in funcţie de viteza, unde este cazul.

S-a votat în unanimitate.

 

Art. 7 Se propune completarea art. din RNS cu sancțiuni ce privesc încălcarea și nerespectarea lor – introducerea lit. c la art. 90

Pentru încălcarea prevederilor oricărui articol din RNS, pentru care nu exista sancţiuni expres prevăzute, CNS și CNJDAL pot aplica orice sancţiune prevăzuta la art 82, 83, 84, 85, 86 ţinând cont de natura și gravitatea abaterii săvarșite.

S-a votat in unanimitate.

 

Art. 8 Închiderea concursurilor în programul de clasamente

Se propun următoarele:

Termenul de trimitere a dosarelor către clasificator: se va trimite in maxim 2 zile de la desigilare. Clasificatorul are termen de 7 zile pentru introducerea datelor în Programul Naţional de Clasamente. Inchiderea clasamentului se va face a 9-a zi de la data desigilării … Clasificatorul are obligatia de a transmite a 10-a zi dosarul la Uniune. Contestaţiile vor fi semnalate pe adresa de e-mail a UCPR si modificările in programul de clasamente vor fi efectuate de administratorul programului . Obligatoriu predarea dosarului către clasificator si UCPR se va face pe baza de proces verbal.

S-a votat in unanimitate.

 

Art. 9 Cluburile care primesc membri de la alte cluburi să îmbarce porumbei, au obligaţia de a întocmi un dosar comun cu fisele tuturor membrilor participanţi la centru respectiv.

S-a votat in unanimitate.

 

Art. 10 Metodologia ceasurilor cu transmitere on-line

Posesorii ceasurilor cu transmitere live, exemplu Benzing , Mega , V8 ,Bricon , Tauris, care transmit in pagina web a Uniunii au obligaţia ca in 24 ore de la desigilare să transmită fișele de sosiri către tehnicul clubului , pentru intocmirea dosarului privind abaterea ceasului si trimiterea catre clasificator. Pentru ceasurile FV-2 ramane aceasi conditie care a fost aprobata in Adunarea Generala , comisie din 3 membri + presedinte si  tehnic sau alti doi membri desemnati de conducere (minim 5 membri ). Pentru alte tipuri de ceasuri , mecanice  sau alte ceasuri fara transmitere online , FV-2 ,comisie formata din 3 membri presedinte sau tehnic sau membru desemnat ( minim 7 membri)

Se aprobă metodologia desigilarii ceasurilor cu transmitere on-line.

S-a votat in unanimitate.

 

Art. 11 Se aprobă sintagma “Seminațional” – orice concurs de tip maraton, la care participă toată zona geografică, așa cum este denumită la art. 2 al prezentei decizii.

Nota: Etapa Derby Naţional mai mică de 1000 km, poate fi considerată şi etapă Seminational, numai pentru Maraton Extrem şi As Maraton Extrem.

 

Seminațional = este un concurs organizat la nivel de zone desemnate, respectiv concursuri mai mari de 700 km cu clasamente pe zone geografice aprobate de Adunarea Generală.

Clasamentele sunt : lansare (pe baza de proces verbal), zonă , judeţ, protocoale  și club conform RNS.

La normele unde se prevede o etapă obligatorie seminațional, se poate lua o clasare din clasamentele enumerete mai sus.

OBLIGATORIU , etapa  trebuie desemnată în planul de zbor de către toate cluburile ,etapă comună  pe zonă (Zona 1  PrahovaZona 2 Dâmboviţa , Giurgiu , IfovZona 3 ArgeşZona 4 Vâlcea, OltZona 5 Dolj, Gorj, MehedinţiZona 6 A – Malta: Suceava, BotoşaniZona 6 B – Malta: Iaşi, Bacău, Vrancea, GalaţiZona 6 C – Malta: Brăila, Buzău, Ialomiţa, Prahova) , pentru a îndeplini cerințele la normele aprobate în şedinţa Extraordinară din 09.02.2020 (Maraton UCPR, As Maraton UCPR, Maraton Extrem, As Maraton Extrem, As Super Maraton Extrem UCPR) 

Aprobat în şedinţa Consiliului Director din data de 11.02.2020

S-a votat in unanimitate.

 

Art. 11 Se aprobă întocmirea clasamentului eligibil pentru etapa TARTU (ESTONIA), pe zone de distanţă, astfel:

Zona A            900 -1400 km

Zona B            peste 1401 km

S-a votat in unanimitate.

 

Art. 12 Preşedintele UCPR, Consiliul Director, CNS si CNJDAL vor pune in aplicare prevederile prezentei decizii.

 

 

PREŞEDINTE UCPR                                                                       

   BONDILĂ EMIL